Prof. Günay Atalayer

Antik Üçleme-3 

Doç. Naime Didem Öz

İsimsiz

Doç. Dr. Mustafa Genç

Kökler 

Dr. Öğr. Üyesi Özge Usluca Erim

Buluşma

Prof. Dr.Zuhal Türktaş

İsimsiz

Prof. Dr. Hafize Melek Hidayetoğlu

Kolaj

Prof. Dr. Jana Maneva Cuposka

Pandemic Lovers  

Doç. Dr. Engin Aslan

Zaferler ve Ağıtlar No-IV

Dr. Öğr. Üyesi Hayri Ağan

Tophane

Prof. Dr.  Meral AKAN

İsimsiz